ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ

ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด ผลิตจากไม้ปลูกยูคาลิปตัส โดยผ่านการกดร้อนภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงเพื่อให้ "ลิกนิน" ซึ่งเป็นกาวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่ในเนื้อไม้ เกิดการยึดเกาะและมีความแข็งแรงมากกว่าไม้แปรรูปทั่วไป

bg1.webp