ขั้นตอนการผลิต

Process AAF_rev.gif

ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ดมีขั้นตอนการผลิตที่ปราศจากสารเคมีหรือสารฟอร์มาลดีไฮด์หรือสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด ผลิตจากไม้ปลูกยูคาลิปตัส โดยผ่านการกดร้อนภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงเพื่อให้ "ลิกนิน" ซึ่งเป็นกาวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่ในเนื้อไม้ เกิดการยึดเกาะและมีความแข็งแรงมากกว่าไม้ทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง, เครื่องจักรที่ทันสมัย, ระบบควบคุมคุณภาพ และกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ทำให้ ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐานโลก ปราศจากสารเคมี หรือสารกาวฟอร์มาลดีไฮด์ หรือสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โรงงานมีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลก โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 90,000 ตัน/ปี หรือ 13 ล้านแผ่น/ปี 

 

ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก หรือผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว “รักษ์โลก” ซึ่ง ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ และ ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ จึงทำการส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้โตเร็วปีละกว่า 100,000,000 ต้นเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวมากกว่า 6,000 เฮกตาร์ต่อปี ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด จึงมีส่วนร่วมที่สำคัญในการลดภาวะเรือนกระจกและสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับมนุษยชาติในโลก

AnyConv.com__01.webp

1.ทำการวิจัยและพัฒนาต้นไม้เพื่อเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตฮาร์ดบอร์ดคุณภาพสูง   

ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ดทำการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสอย่างต่อเนื่องมานานมากกว่า 40 ปี ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดสำหรับการผลิต ฮาร์ดบอร์ดคุณภาพสูง

AnyConv.com__02.JPG.webp

2.ทำการปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัสเพื่อใช้ในการผลิตฮาร์ดบอร์ด
คุณภาพสูง

ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด เราได้คัดเลือกต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสที่มีองค์ประกอบของสารลิกนินในเนื้อไม้สูง ส่งให้เกษตรกร (Contract Forming) ในเครือข่ายของบริษัท นำไปปลูกแล้วส่งให้บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฮาร์ดบอร์ดคุณภาพสูง เพื่อการันตีคุณภาพของ ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด ซึ่งใช้วัตถุดิบจากไม้ปลูก 100% เพื่อเป็นการรักษาป่าไม้ธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลาย 

AnyConv.com__03.webp

3.เตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อการผลิตฮาร์ดบอร์ดคุณภาพสูง

ทำการคัดสรรวัตถุดิบต้นไม้ยูคาลิปตัสที่มีอายุและคุณลักษณะของเส้นใยที่เหมาะสมสำหรับใช้การผลิตฮาร์ดบอร์ดคุณภาพสูงมาใฃ้ในการผลิต ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด

AnyConv.com__04_edited.webp

4.กระบวนการแปรรูปจากต้นไม้เป็นชิ้นไม้สับเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

ทำการผลิตด้วยการนำต้นไม้ที่ตัดเอาส่วนที่เป็นกิ่งก้านและใบออก แล้วป้อนเข้าสู่เครื่องสับไม้เพื่อปรับขนาดชิ้นไม้สับให้มีขนาดเท่าๆกันและเหมาะสมสำหรับกระบวนการบดเยื่อไม้ต่อไป

AnyConv.com__05.webp

5.กระบวนการบดเยื่อเพื่อใช้ในการผลิตฮาร์บอร์ดคุณภาพสูง  

ใช้อุณหภูมิสูงในการนึ่งชิ้นไม้สับในถังไซโลให้ได้คุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่จะส่งใบบดเป็นเส้นใยไม้ฮาร์ดบอร์ด ในกระบวนการนี้จะต้องทำการบดให้ได้เส้นใยไม้ที่มีขนาดเท่าๆกัน เพื่อใช้ในการผลิตฮาร์ดบอร์ดคุณภาพสูง

AnyConv.com__06.webp

6.กระบวนการการขึ้นรูปแผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ดเพื่อให้ได้ขนาด ความหนา และความแน่น ที่สม่ำเสมอ

การขึ้นรูปเส้นใยไม้ให้เป็นแผ่นเส้นใยไม้โดยการรีดน้ำออกให้เหลือน้อยกว่า 70% และตัดขนาดบอร์ดก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการกดร้อน

AnyConv.com__07_edited.webp

7.กระบวนการการกดร้อนเพื่อให้ได้แผ่นไม้ฮาร์ดบอร์ดอัดแข็งคุณภาพสูง   

กระบวนการกดด้วยแผ่นความร้อนสูงซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรีดน้ำออกจากเยื่อไม้จนหมดสิ้นและความร้อนหลอมเหลวลิกนินกาวธรรมชาติในเนื้อไม้ออกมาหลอมรวมยึดเหนี่ยวกันเป็นแผ่นไม้ใหม่ที่มีความหนาแน่นและมีความแข็งแรงกว่าเนื้อไม้โดยทั่วไป ทำให้ปลวกหรือแมลงไม่สามารถกัดกินได้ 

AnyConv.com__08_edited.webp

8.กระบวนการอบด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความหนาแน่นของแผ่น ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด

ทำการอบแผ่นฮาร์ดบอร์ดด้วยความร้อน  4 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความหนาแน่นของแผ่นฮาร์ดบอร์ด. ดังนั้นจึงการันตีคุณภาพที่สม่ำเสมอ และ ได้มาตรฐาน 

AnyConv.com__09_edited.webp

9.กระบวนการอบด้วยไอน้ำเพื่อป้องกันการโค้งงอของแผ่นฮาร์ดบอร์ดหลังจากนำไปใช้งานแล้ว

กระบวนการอบด้วยไอน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นไม้บิดงอที่อุณหภูมิ 85 ° C และไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง

AnyConv.com__10_edited.webp

10. กระบวนการตัดขนาด ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

ตัดบอร์ดเป็นขนาดมาตรฐาน กว้าง 1,200 มม. ยาว 2,440 มม. และตรวจสอบ คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความหนาแน่น การรับแรงกระแทก การดูดซึมน้ำ และความชื้น เพื่อให้ได้คุณสมบัติของ ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ดก่อนคัดเกรดและจัดส่งให้ลูกค้า

AnyConv.com__11_edited.webp

11.กระบวนการควบคุม คุณภาพ ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด

การผลิต ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด ได้รับการรับรองโดย ISO: 9001-2015 ในการควบคุมคุณภาพเรามีความมั่นใจในคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

%MC

Density (kg/m3)

MOR (N/mm2)

4 - 9

900 - 1,100

≥ 38

MOE (N/mm2)

Thickness swelling (m.m.)

% Water Absorbtion

≥ 3,500

≤ 35

≤ 65

AnyConv.com__12.webp

12. ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด จะถูกตรวจสอบคุณภาพทุกแผ่นก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อการันตีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า

ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ดตรวจสอบโดยการสุ่มตัวอย่างทดสอบสินค้า 100% เพื่อรับประกันการพึงพอใจของลูกค้า

AnyConv.com__13.webp

13. คลังสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพ ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด และการันตีการส่งมอบแบบทันเวลา (just in time)

คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถจัดเก็บได้มากกว่าล้านแผ่นสามารถลดระยะเวลารอคอยสินค้าเมื่อสั่งซื้อในช่วงระยะเวลาที่มีความต้องการสูง เพื่อส่งมอบ ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ทันเวลา

AnyConv.com__14.JPG.webp

14. การส่งมอบให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบ door to door

ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด จะถูกส่งแบบ door to door มากกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลกทั้งเอเชีย ยุโรป แอฟริกาและ โอเชียเนีย ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด มีบริษัท logistic ของกลุ่มบริษัทเองสำหรับขนส่งสินค้าจากโรงงาน ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด ไปยังโรงงาน หรือร้านค้าของลูกค้าในต่างประเทศด้วยการขนส่งที่ครอบคลุมทั้งทางเรือและรถบรรทุก จึงมีความมั่นใจ  ด้านความปลอดภัยและตรงเวลาในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าในทุกๆรายการที่สั่งซื้อ