จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

1. ตามมาตราฐาน EN317 ฮาร์ดบอร์ดที่มีความหนาแน่นมากกว่า 1,000 kg/m3 สามารถป้องกันการดูดซึมของน้ำได้ดีกว่าไม้ Engineer แบบอื่นๆ 

2. ฮาร์ดบอร์ดที่มีความหนาแน่นมากกว่า 1,000 kg/m3 ยังสามารถป้องกันการติดไฟได้ดี เนื่องจากด้านในแผ่นนั้นมีความหนาแน่นสูง ทำให้มีอากาศระหว่างเนื้อไม้น้อย ทนทานต่อการติดไฟได้ดีกว่าไม้ Engineer แบบอื่นๆ

3. ไม้ฮาร์ดบอร์ดมีความยืดหยุ่นในการโค้งงอได้ดีกว่าไม้ Engineer แบบอื่นๆ เนื่องจากการเชื่อมต่อของลิกนินที่เกิดโดยธรรมชาติของเยื่อไม้ยูคาลิปตัสที่ดีกว่ากาว

 

ทริปเปิ้ล เอ ฮาร์ดบอร์ด

Laminate Flooring

Laminate Hardboard