การบรรจุสินค้า

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชียไฟเบอร์ เป็นผู้นำในด้านการผลิตพาเลทไม้ และแพ็คเกจจิ้งที่ได้มาตรฐาน โดยเราเริ่มจากการนำไม้ไปผ่านกระบวนการบีบอัดของเหลวขึ้นรูป และป้องกันกำจัดแมลงโดยมีการตรวจสอบคุณภาพด้วย แหวนคัดกรองสี และการส่งสินค้าตามความต้องการลูกค้า ทางเรายังมีบริการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วย

แพ็คแบบไม่มีพาเลทรอง

AnyConv.com__wo-3.webp
AnyConv.com__wo-1.webp
AnyConv.com__wo-5.webp

แพ็คแบบมีพาเลท

AnyConv.com__wp-2.webp
AnyConv.com__wp-3.webp
AnyConv.com__wp-6.webp

แพ็คลังไม้

AnyConv.com__cuttosize-2.webp
AnyConv.com__cuttosize-1.webp
AnyConv.com__cuttosize-5.webp