การบรรจุสินค้า

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชียไฟเบอร์ เป็นผู้นำในด้านการผลิตพาเลทไม้ และแพ็คเกจจิ้งที่ได้มาตรฐาน โดยเราเริ่มจากการนำไม้ไปผ่านกระบวนการบีบอัดของเหลวขึ้นรูป และป้องกันกำจัดแมลงโดยมีการตรวจสอบคุณภาพด้วย แหวนคัดกรองสี และการส่งสินค้าตามความต้องการลูกค้า ทางเรายังมีบริการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วย

แพ็คแบบไม่มีพาเลทรอง

wo-3.jpg
wo-1.jpg
wo-5.jpg

แพ็คแบบมีพาเลท

wp-2.jpg
wp-3.jpg
wp-6.jpg

แพ็คลังไม้

cuttosize-2.jpg
cuttosize-1.jpg
cuttosize-5.jpg