จุดแข็งของผลิตภัณฑ์

ไม่มีเชื้อรา

• เป็นธรรมชาติของต้นยูคาลิปตัสที่จะไม่มีเชื้อราเกิดขึ้น

ความหนาแน่นสูง 

• ความหนาแน่นของเราสูงถึง 950 - 1,100 กก./ลบ.ม.

ไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์ 

• ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ (สารก่อมะเร็ง) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของมะเร็ง

ไม่มีรอยแตกหรือฝุ่นจากการตอกตะปู 

• เนื่องจากความยืดหยุ่นและความหนาแน่นสูงจะไม่มีปัญหารอยแตกและฝุ่นจากการตอกตะปู

พื้นผิว 

• ด้านหน้า: สีเข้มพื้นผิวเรียบ 
• ด้านหลัง: สะอาด (เหมาะสำหรับกรอบรูป) 

การเปลี่ยนแปลงของความหนา 

• ค่าการเปลี่ยนแปลงของความหนา (Tolerance) เพียง 0.2 มิลลิเมตร เท่านั้น เหมาะสมกับธุรกิจยานยนตร์

ความยืดหยุ่นสูง 

• ง่ายต่อการม้วนและโค้งงอโดยไม่มีการแตกหักเหมาะสำหรับการขนย้ายหรือโหลดตู้คอนเทนเนอร์โดยมนุษย์

st-1.jpg
st-2.jpg
st-3.jpg