about.webp

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอ๊ดวานซ์เอเชียไฟเบอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท (33 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยมี โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำลังการผลิตต่อปีสูงถึง 90,000 ลูกบาศก์เมตรหรือ 13 ล้านแผ่น/ ปี ซึ่งในปัจจุบันเราเป็นผู้ผลิตฮาร์ดบอร์ดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิสัยทัศน์

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชียไฟเบอร์ เป็นผู้ผลิตฮาร์ดบอร์ดจากไม้ปลูก 100% ที่ปลอดสารเคมีและมีคุณภาพสูงชั้นนำของโลก ทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

พันธกิจ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชียไฟเบอร์ มีการวิจัยพัฒนาสายการผลิตและผลิตภัณฑ์ฮาร์ดบอร์ดที่มีคุณภาพสูงเพื่อมนุษยชาติ เรามุ่งมั่นในการผลิตและจัดหาฮาร์ดบอร์ดคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยราคาที่สมเหตุสมผลโดยเรามีจุดแข็งที่โดดเด่นดังนี้

• AAA ฮาร์ดบอร์ดคุณภาพสูงจากไม้ปลูก 100% และการตรงต่อเวลาในการขนส่งเป็นมาตรฐานหลักในการทำงาน

• โรงงานมี 3 line การผลิต ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง, เครื่องจักรที่ทันสมัย, ระบบควบคุมคุณภาพ ทำให้ได้ Hardboard ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐานโลก โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 90,000 ตัน/ปี หรือ 13 ล้านแผ่น/ปี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลก 

• มีระบบการขนส่งเป็นของตัวเองทั่วไทยด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นมาตรฐานและความปลอดภัยระดับสากล พร้อมบริการรถขนส่งบริการมากกว่า 500 คัน รองรับความต้องการของลูกค้า

• 
ONE STOP SERVICE รับผลิตตามความต้องการของลูกค้าและ cut to size ตัดตามขนาดที่ต้องการส่งตรงถึงบ้าน (Door to Door)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการผลิตของเราคำนึงถึงระบบนิเวศน์วิทยาเพื่อความยั่งยืน โดยใช้ส่วนประกอบต่างๆของต้นยูคาลิปตัสทั้ง กิ่ง ก้าน ตอ ประกอบด้วยเศษขี้เลื่อย และยอดส่วนต่างๆ ของต้นยูคาลิปตัส 

  • ไม้ฮาร์ดบอร์ดใช้การเกาะตัวโดยก่อให้เกิดสารลิกนินซึ่งเป็นสารธรรมชาติในเนื้อไม้เพื่อใช้แทนการใช้กาวสังเคราะห์

  • โรงงานเราใช้น้ำฝนที่มีตลอดปีในขั้นตอนการผลิต โดยผ่านการกักเก็บและดูแลจากพนักงานของเรา ทางเราจะไม่ใช้น้ำที่มาจากแหล่งอื่น และในขณะเดียวกันของเสียจากโรงงานเราก็กำจัดโดยขั้นตอนก๊าซชีวภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำสู่ระบบบำบัดน้ำ โดยไม่ทิ้งของเสียลงในแม่น้ำลำคลอง

  • ลูกค้าของเราสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของเราได้อย่างแน่นอน เพราะเราคือส่วนหนึ่งของกลุ่ม ไชโย ทริปเปิ้ล เอ ผู้ผลิตและส่งออกวู้ดชิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

  • ทั้งนี้โรงงานผลิตของเราได้เปรียบคู่แข่งในหลายด้าน ทั้งอยู่ในแหล่งวัตถุดิบและอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึก

  • ไม้ฮาร์ดบอร์ดของเราผลิตจากไม้ยูคาลิปตัสแท้ 100% จากป่าปลูกในประเทศไทย

 

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชียไฟเบอร์ มีวัฒนธรรมองค์กร “พวกเราแบ่งปัน” องค์กรเราร่วมด้วยช่วยกันเพื่องานที่ลุล่วง พนักงานในองค์กรล้วนเหมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ทั้งพนักงานและคนในชุมชนต่างร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเพื่อจุดมุ่งหมายการเติบโต และความสำเร็จอย่างยั่งยืน หัวใจหลักในการทำงานของพนักงานในองค์กร คือความซื่อสัตย์ การให้อำนาจในการตัดสินใจ และคำนึงถึงการรับผิดชอบต่อสังคม ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น พวกเราพร้อมที่จะแบ่งปันและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับ ชุมชน และสังคมรอบข้าง

we.webp